lokalizacja
Szczecin Ul. Krzywoustego 3, 70-244
czas pracy
Pon-Pt 9.00 - 17.00 Sb - Nd nieczynne

Dobry adwokat rozwodowy Szczecin - pozwy i sprawy rozwodowe w Szczecinie

sprawy rozwodowe

Rozwód Szczecin - kancelaria adwokacka zajmująca się rozwodami

Nasza Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z pełnym zaangażowaniem świadczymy doradztwo prawne, udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie sprawy. Pomocy udzielamy zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego przed sądem rejonowym, sądem okręgowym lub sądem apelacyjnym.

Pomoc prawna adwokata od spraw rozwodowych

Spotkanie małżonków na sali sądowej często wiąże się z silnymi emocjami. Postępowanie rozwodowe dotyka najintymniejszych szczegółów życia małżeńskiego, a przede wszystkim znacząco wpływa na dalsze funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności dzieci stron.

Nasza kancelaria adwokacka to zespół praktyków, cechujących się szerokim doświadczeniem w dziedzinie spraw rozwodowych. Dobry adwokat rozwodowy to taki, który od pierwszego spotkania obiektywnie dokona analizy sytuacji, odpowie na każde pytanie klienta i niezwłocznie podejmie konkretne działania w danej sprawie rozwodowej, aby skutecznie zabezpieczyć jego interesy.

Zespół doświadczonych specjalistów pozostaje do dyspozycji klienta na każdym etapie postępowania. Zapewniamy również doradztwo mediatora.

Pomoc adwokata ma na celu wsparcie w obliczu zaistniałych problemów rodzinnych, a także uregulowanie przyszłych stosunków prawnych w korzystny i najmniej stresujący klienta sposób.

Adwokat od spraw rozwodowych w Szczecinie

Polskie prawo gwarantuje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Nasze doświadczenie, ale i statystyka wskazują, że sprawy rozwodowe niewątpliwie należą do kategorii spraw rodzinnych najczęściej rozpoznawanych przez sądy. Dlatego tak chętnie jest wybierany prawnik zajmujący się rozwodami, który sprawnie przeprowadzi klienta przez proces rozwodowy, a także ewentualny podział majątku w Szczecinie.

Rozwody Szczecin - jak długo będzie trwać sprawa rozwodowa?

Klient powinien wiedzieć, że w niektórych sytuacjach rozwód może trwać latami. Doświadczony adwokat rzetelnie przygotuje pozew o rozwód oraz wskaże właściwe postępowanie na każdym etapie sprawy. Adwokat Szczecin odpowie na wszelkie pytania tak, aby ułatwić klientowi skuteczne przejście przez skomplikowaną sprawę, a także ograniczyć czas postępowania do minimum.

Nasze doświadczenie prowadzi do wniosku, że podstawowy wpływ na to ile trwa rozwód ma porozumienie między małżonkami, odpowiednie przygotowanie powództwa oraz dokumentów. Wstępne ustalenia dotyczące zakończenia związku np. opieki nad dziećmi, czy wysokości alimentów, przyspieszają postępowanie w sprawie rozwodowej.

Przeszkody w orzeczeniu rozwodu

Orzeczenie rozwodu w Polsce możliwe jest jeżeli sąd uzna, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to trwające od dłuższego czasu oraz całkowite zerwanie więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych między małżonkami, co należy wykazać w postępowaniu rozwodowym.

Sąd nie wyda wyroku rozwodowego, jeżeli żądanie rozwodu miałoby wpłynąć negatywnie na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli z żądaniem wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub jego odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Właściwość sądu w postępowaniu rozwodowym

Pozew rozwodowy powinien być wniesiony przed sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam mieszka. Jeśli żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. W sytuacji, gdy niemożliwe byłoby ustalenie sądu we wskazany wyżej sposób, powództwo wnosimy przed sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozew w sprawie rozwodowej

Postępowanie rozwodowe inicjuje złożenie pozwu w sądzie okręgowym przez umocowanego do tej czynności adwokata. Prawidłowo sporządzony pozew o rozwód zawiera żądanie orzeczenia rozwodu wraz z przytoczeniem okoliczności faktycznie i prawnie uzasadniających stanowisko strony.

Adwokat od spraw rozwodowych i spraw rodzinnych przed złożeniem pozwu udzieli pomocy prawnej i podczas konsultacji z klientem rozważy sporządzenie wniosków, które można zawrzeć w pozwie rozwodowym.

Pozew rozwodowy składany do sądu okręgowego może zawierać wniosek o:

Sprawy rozwodowe Szczecin - postępowanie dowodowe

Pomoc prawna ułatwi skuteczne dowodzenie wnioskowanych przez Klienta twierdzeń, a także usprawni postępowanie. Doświadczony adwokat rodzinny wnikliwie przeanalizuje i wyselekcjonuje zgromadzone przez Klienta dowody z dokumentów, wskazując potrzebę przesłuchania świadków lub uzyskania opinii biegłego.

Orzeczenie o winie

Wniosek o orzeczenie winy rozkładu pożycia przy rozwodzie wpływa na szybkość przebiegu sprawy oraz przyszłe konsekwencje żądania alimentów na rzecz małżonka.

Najszybszym sposobem przeprowadzenia postępowania sądowego jest rozwód bez orzekania o winie stron. Małżonkowie, zgadzając się na takie rozwiązanie mogą uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Warto pamiętać, że rozwód z winy jednego małżonka lub z orzeczeniem o winie obu małżonków nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny (zobacz sprawa o alimenty) wobec małoletnich dzieci, ustalenie kontaktów z dziećmi, a także nie dotyczy kwestii związanych z władzą rodzicielską.

Władza rodzicielska w sprawach rozwodowych

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sądy w sprawach rozwodowych mają obowiązek orzec o:

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie rodziców w powyższych sprawach, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dzieci. W braku porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga w toku rozprawy o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem na terenie Szczecina. Zadzwoń, a adwokat od rozwodów ze Szczecina w trakcie konsultacji odpowie na nurtujące pytania i udzieli profesjonalnej porady prawnej, ponieważ adwokat Szczecin prawo cywilne zna świetnie. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą szczecińską kancelarią adwokacką

Skontaktuj się z nami
Adwokat Murawski