lokalizacja
Szczecin Ul. Krzywoustego 3, 70-244
czas pracy
Pon-Pt 9.00 - 17.00 Sb - Nd nieczynne

Prowadzenie spraw spadkowych w Szczecinie

prawo spadkowe szczecin

Sprawy spadkowe Szczecin - oferta naszej kancelarii

Sprawy spadkowe pojawiają się w codziennym życiu każdego człowieka i zawsze związane są z utratą kogoś bliskiego. Rodzina w sytuacji śmierci jej członka przechodzi przez trudny czas, a nadto ma obowiązek rozsądnie uporządkować skomplikowane sprawy związane z dziedziczeniem.

Skorzystanie z usług naszej kancelarii w Szczecinie zapewni wielowątkowe uregulowanie każdego problemu w sprawach spadkowych. Od lat zajmujemy się reprezentowaniem klientów w sprawach dotyczących spadkobrania. Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych prawników umożliwi uzyskanie kompleksowego rozwiązania na każdym etapie postępowania spadkowego. Naszym priorytetem jest jakość świadczonych usług, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz bieżący kontakt z klientem.

Adwokat w Szczecinie świadczy rzetelną pomoc prawną przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z materią spraw spadkowych. Zajmujemy się sporządzaniem umów oraz pism procesowych. Oferujemy porady prawne, a także reprezentację Klientów na każdym etapie sprawy. Gwarantujemy pełne wsparcie klientom zamieszkującym Szczecin, a także klientom spoza jego okolic.

Zachowek

Zachowek ma na celu zabezpieczenie interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy, która z jakiś względów została pominięta przy wyrażeniu swojej ostatniej woli przez spadkodawcę. Zachowku można żądać od osoby, która otrzymała majątek przez dziedziczenie na mocy testamentu lub ustawy. Ponadto roszczenie o zachowek przysługuje w przypadkach, gdy na rzecz osoby trzeciej została poczyniona darowizna majątku lub zapis windykacyjny.

Naszym klientom pomagamy ustalić krąg osób uprawnionych do zachowku oraz czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do żądania zachowku, ustalenie jego wartości, ewentualnie wysokość jego wyrównania. Jeśli potrzebna jest Ci pomoc adwokata lub chcesz omówić sprawę spadku, zapraszamy do kontaktu.

Adwokaci udzielą pomocy w następujących sprawach z zakresu prawa spadkowego:

Prawo spadkowe Szczecin - co należy wiedzieć?

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym jego przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia i do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Do dziedziczenia ustawowego dochodzi z mocy przepisów prawa spadkowego. Oczywiście spadek w Szczecinie można przyjąć lub go odrzucić w terminie 6 miesięcy liczonym od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeżeli jednak spadkobierca zachowa się w sposób bierny i nie złoży żadnego oświadczenia w sprawie, następuje dziedziczenie ustawowe z dobrodziejstwem inwentarza.

Nabycie spadku na podstawie ustawy ma miejsce w dwóch sytuacjach - brak testamentu oraz żadna z osób powołanych do spadku w testamencie nie chce lub nie może dziedziczyć.

Dziedziczenie testamentowe następuje, jeżeli spadkodawca zdecyduje się za życia sporządzić testament i na jego mocy powołać do dziedziczenia spadku określone osoby. W rozrządzeniu testamentowym można pominąć osoby, które ustawowo powinny być pozostałymi spadkobiercami i przekazać całość spadku na rzecz jednej osoby, bądź według uznania szerszemu kręgowi spadkobierców.

Przepisy prawa spadkowego przewidują różne formy testamentu. Najczęstszą formą testamentu spotykaną w praktyce jest testament holograficzny (sporządzony własnoręcznie) oraz notarialny.

Stwierdzenie nabycia spadku

Spadkobierca nabywa spadek w momencie otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednakże spadkobiercy mają prawny obowiązek złożenia oświadczeń dotyczących dziedziczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania, wówczas mogą dokonać następujących czynności tj.:

  1. przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  2. przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  3. oświadczyć o odrzuceniu spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie kręgu spadkobierców, potwierdzenie faktu dziedziczenia po zmarłym oraz stwierdzenie, w jakiej części to dziedziczenie nastąpiło. Powyższego należy dokonać niezależnie od tego czy spadkodawca pozostawił po sobie testament, czy też dziedziczenie następuje na mocy ustawy.

Czynności tej można dokonać w dwóch trybach:

  1. Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd (sprawa spadkowa)
  2. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Sąd spadku wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. W toku postępowania sąd bada kto jest spadkobiercą oraz czy spadkodawca pozostawił testament, wzywając do jego złożenia osobę u której prawdopodobniej się on znajduje. Na rozprawie sąd jest zobowiązany do odebrania zapewnień spadkowych.

Co należy zrobić po stwierdzeniu nabycia spadku?

W przypadku jednego spadkobiercy co do całości spadku należy:

Dział spadku

Dział spadku to nic innego jak postępowanie mające na celu rozdysponowanie pomiędzy spadkobierców składników majątku, które do tej pory były objęte wspólnością na podstawie stwierdzenia nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia. Działu spadku dokonuje się w drodze umowy lub w postępowaniu sądowym na wniosek spadkobierców.

W przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy chcą polubownie podzielić majątek spadkowy po zmarłym, możliwym rozwiązaniem będzie zawarcie w tym przedmiocie umowy. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami zaistniał konflikt i nie potrafią dojść do porozumienia w przedmiocie podziału spadku właściwy będzie tylko sądowy dział spadku.

Adwokat prawo spadkowe Szczecin - zapraszamy do kontaktu. Z pełnym zaangażowaniem udzielimy profesjonalnej pomocy z zakresu prawa spadkowego. Jeśli potrzebny jest Ci dobry adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi w Szczecinie, nasza kancelaria będzie świetnym wyborem. Sprawdź też inne usługi, takie jak adwokat podział majątku Szczecin, prawo cywilne w Szczecinie i kompleksowe doradztwo prawne.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą szczecińską kancelarią adwokacką

Skontaktuj się z nami
Adwokat Murawski