location
Szczecin Ul. Krzywoustego 3, 70-244
time
Pon-Pt 9.00 - 17.00 Sb - Nd nieczynne

Sprawy o alimenty w Szczecinie

alimenty szczecin

Alimenty Szczecin - sprawdzona kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka w Szczecinie udziela pomocy prawnej w zakresie alimentów oraz reprezentuje klientów przed sądem. Nasz adwokat zapewni profesjonalne wsparcie od chwili złożenia pozwu, aż do momentu zakończenia postępowania sądowego. Obsługujemy także rozwody oraz przyznanie opieki nad dzieckiem.

Obowiązek alimentacyjny oraz wysokość alimentów mogą zostać ustalone przez strony na drodze pozasądowej np. poprzez umowę w formie aktu notarialnego lub w drodze ugody alimentacyjnej przed mediatorem. Należy pamiętać, że ugoda alimentacyjna, aby miała moc wyroku sądowego musi zostać opatrzona klauzulą wykonalności przez sąd.

W przypadkach, gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia przy polubownym ustalaniu alimentów lub osoba zobowiązana unika łożenia na rzecz uprawnionego, sprawę należy skierować na drogę sądową.

Do najczęściej wytaczanych przed sąd w Szczecinie spraw o alimenty należą:

  • sprawy o przyznanie świadczenia,
  • sprawy odnośnie obniżenia lub podwyższenia alimentów,
  • sprawy o zniesienie obowiązku alimentacji.

Obowiązek alimentacyjny - prawo rodzinne w Szczecinie

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania (środki pieniężne) i czynieniu osobistych starań poprzez opiekę lub wychowanie osobom uprawnionym do alimentów. Alimentów można dochodzić od krewnych w linii prostej (dziecko, rodzice, dziadkowie, wnuki) oraz rodzeństwa.

Postępowanie przed sądem w sprawach o alimenty wszczyna złożenie pozwu we właściwym sądzie I instancji. W przypadku spraw o alimenty powództwo wytacza się według jednej z dwóch możliwości: przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka.

Pomoc prawna adwokata zajmującego się alimentami na terenie Szczecina zagwarantuje profesjonalne i rzetelne sporządzenie pozwu, wskazanie trafnych dowodów oraz reprezentację w procesie, tak aby na pierwszym miejscu zapewnić klientowi korzystne załatwienie sprawy.

Przyznanie świadczenia wymaga wskazania w pozwie wszelkich kosztów stałych oraz okresowych utrzymania uprawnionego np. wyżywienia, kształcenia, leczenia, mieszkania, odzieży, a nawet rozrywek i wypoczynku.

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Alimenty mogą być dochodzone od jednego małżonka na rzecz drugiego po rozwodzie lub separacji, o ile pierwszy znajduje się w niedostatku (nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie lub uzyskuje znikome dochody). Przy ustalaniu wysokości alimentów między małżonkami, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, który złożył wniosek.

W przypadku alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia sąd porównuje sytuację małżonka po rozwodzie z warunkami, w jakich żyłby, gdyby małżeństwo funkcjonowało prawidłowo. Jeżeli na skutek rozwodu warunki te się pogorszyły, sąd może zadecydować o obowiązku alimentacyjnym.

Alimenty na rzecz dziecka

Co do zasady, obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców, których dzieci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, rodzic zobowiązany może uchylić się od alimentacji, jeżeli obowiązek jest połączony z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wobec dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, obciąża rodzica niezależnie od ich wieku.

Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka

Na zakres obowiązku alimentacyjnego wpływają możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego, a także usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub części na osobistych staraniach jednego rodzica o wychowanie lub utrzymanie dziecka. W takiej sytuacji drugi rodzic jest zobowiązany w całości lub części do wychowania lub utrzymania dziecka.

Alimenty Szczecin - wysokość świadczeń alimentacyjnych względem dziecka

Sąd oblicza wysokość alimentów w zależności od potrzeb dziecka, analizując koszty jego utrzymania, możliwości majątkowe rodzica zobowiązanego, a także na podstawie sytuacji finansowej obojga rodziców.

Na wysokość alimentów nie wpływają następujące świadczenia:

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą szczecińską kancelarią adwokacką

Skontaktuj się z nami
Adwokat Murawski