location
Szczecin Ul. Krzywoustego 3, 70-244
time
Pon-Pt 9.00 - 17.00 Sb - Nd nieczynne

Odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne w Szczecinie

podział majątku

Odszkodowania - adwokat Szczecin

Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną, a także przejrzyste zasady współpracy w dochodzeniu odszkodowania i innych roszczeń związanych z naprawieniem szkód.

Klientów kancelarii reprezentujemy na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, zarówno przedsądowym, jak i przed sądami każdej instancji.

Interesy klientów zabezpieczamy już w trakcie podejmowania czynności przedsądowych, a w szczególności pomagamy w zakresie:

Świadczymy usługi dochodzenia odszkodowań poprzez sporządzanie pozwów, pism procesowych, a także reprezentujemy poszkodowanych przed sądami powszechnymi każdej instancji.

Podejmujemy wszelkie czynności, aby zapewnić poszkodowanemu w wypadku należyte i wysokie odszkodowanie od podmiotów odpowiedzialnych za jego wypłatę. Nasze usługi prawne świadczymy w Szczecinie oraz na terenie całego kraju.

Dochodzenie odszkodowań w Szczecinie

Kancelaria prawna w Szczecinie posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień w zakresie szkód majątkowych oraz niemajątkowych. Nasi adwokaci świadczą usługi na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Prawnicy, udzielający pomocy prawnej w naszej kancelarii są świadomi i pełni zrozumienia faktu, że dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest nierozerwalnie połączone z bolesnymi wydarzeniami życia codziennego klientów, a także często doznawanymi traumami oraz uczuciem straty, towarzyszącymi im przez całe życie.

Wsparcie prawników pomoże wyegzekwować należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie w godziwej wysokości od podmiotów odpowiedzialnych za jego wypłatę.

Odszkodowania - adwokat Szczecin

Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną, a także przejrzyste zasady współpracy w dochodzeniu odszkodowania i innych roszczeń związanych z naprawieniem szkód.

Klientów kancelarii reprezentujemy na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, zarówno przedsądowym, jak i przed sądami każdej instancji.

Interesy klientów zabezpieczamy już w trakcie podejmowania czynności przedsądowych, a w szczególności pomagamy w zakresie:

Świadczymy usługi dochodzenia odszkodowań poprzez sporządzanie pozwów, pism procesowych, a także reprezentujemy poszkodowanych przed sądami powszechnymi każdej instancji.

Podejmujemy wszelkie czynności, aby zapewnić poszkodowanemu w wypadku należyte i wysokie odszkodowanie od podmiotów odpowiedzialnych za jego wypłatę. Nasze usługi prawne świadczymy w Szczecinie oraz na terenie całego kraju.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań w następujących obszarach:

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowania oraz zadośćuczynienia możemy dochodzić łącznie w jednym postępowaniu lub osobno. Istotny jest fakt, że oba te roszczenia mogą powstać w związku z jednym zdarzeniem i są roszczeniami niezależnymi od siebie.

Główną funkcją odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej spowodowanej przez wypadek lub inne zdarzenie.

Zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensujący doznane krzywdy psychiczne i fizyczne poszkodowanych w wypadkach tj. w zakresie szkód niemajątkowych.

W jakiej wysokości wypłacane jest zadośćuczynienie?

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana na podstawie czynników obiektywnych, ponieważ wprost nie da się zmierzyć i określić jego wartości.

Okolicznościami determinującymi wysokość zadośćuczynienia są:

Zadośćuczynienie powinno obejmować również krzywdę, którą poszkodowany będzie odczuwał w przyszłości oraz tę, którą można w chwili wyrokowania przewidzieć.

Dochodzenie odszkodowania Szczecin - co warto wiedzieć?

Nasi adwokaci pomagają w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu polisy ubezpieczeniowej, a także w innych przypadkach na drodze postępowania sądowego.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ma na celu pełne pokrycie w szczególności:

Wysokość odszkodowania każdorazowo szacowana jest na podstawie skrupulatnie zgromadzonych dokumentów dotyczących szkody, a przede wszystkim jej rozmiarów oraz skutków.

Zazwyczaj prawidłowe wykazanie rozmiaru szkody oraz jej wyceny wymaga wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Z tego względu dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań w praktyce wiąże się z powołaniem biegłego i sporządzenia rzetelnej opinii w zakresie obejmującym niezbędne okoliczności do oceny wysokości należnego odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowań Szczecin - polisy ubezpieczeniowe

Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela z tytułu posiadanej polisy OC, AC lub NNW często kończy się odmową wypłacenia środków pieniężnych lub tym, że poszkodowanemu wypłaca się zaniżone odszkodowanie.

Mamy świadomość, że zaniżone przez ubezpieczyciela odszkodowanie nie pokryje kosztów związanych z niepełnosprawnością w wyniku wypadku komunikacyjnego, czy też kosztów ponoszonych przez poszkodowanych, którzy poszukują samochodu zastępczego po uszkodzeniu pojazdu na skutek wypadku samochodowego.

Z powyższych przyczyn dochodzenie odszkodowań we współpracy i przy wsparciu naszych prawników daje szansę na uzyskanie stosownej dopłaty, tak aby wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowanie w Szczecinie było na tyle wysokie, by umożliwiło naprawienie wszystkich szkód.

Jeśli potrzebne są Ci odszkodowania medyczne w Szczecinie albo odszkodowania za błąd lekarski, zapraszamy do naszej kancelarii. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowań w Szczecinie i okolicach. Pomożemy też wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, a także zapraszamy na profesjonalne konsultacje prawne. Nasz adwokat prawo cywilne zna świetnie, więc możesz liczyć na fachową pomoc.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą szczecińską kancelarią adwokacką

Skontaktuj się z nami
Adwokat Murawski