location
Szczecin Ul. Krzywoustego 3, 70-244
time
Pon-Pt 9.00 - 17.00 Sb - Nd nieczynne

Sprawy o podział majątku w Szczecinie

podział majątku

Podział majątku Szczecin - nasza oferta

Nasza kancelaria adwokacka podejmuje się prowadzenia spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, m.in kiedy konieczny będzie rozwód.

Sprawy związane z podziałem majątku, zwłaszcza w trakcie lub po rozwodzie są często nacechowane negatywnymi emocjami byłych małżonków. Jednak nie ulega wątpliwości, że w sprawach tego rodzaju najbardziej cierpią dzieci stron.

Pomoc adwokata reprezentującego naszą kancelarię adwokacką ma na celu pomoc prawną w zakresie podziału wspólnego dorobku i ułatwienie klientowi przejścia przez ten proces tak, aby uzyskał jak najkorzystniejsze warunki podziału po rozwiązaniu małżeństwa. Jeżeli strony nie potrafią zawrzeć porozumienia, niezbędny będzie podział majątku w postępowaniu sądowym. Doświadczony adwokat może doradzić w sprawie podziału np. wspólnego mieszkania lub lokalu.

Podział majątku wspólnego w drodze postępowania sądowego

Jeżeli małżonkowie nie potrafią zgodnie ustalić sposobu podziału, wysokości spłat i dopłat na rzecz drugiej strony lub jeżeli druga strona odmawia polubownego załatwienia sprawy, niezbędne będzie dokonanie podziału w postępowaniu sądowym.

Nasza kancelaria prawnicza pomoże klientowi przygotować wniosek o podział, który będzie uwzględniał prawne wymogi formalne. Jeśli potrzebne są Ci porady prawne Szczecin, zapraszamy do kontaktu. Wniosek o sądowy podział majątku powinien zawierać informacje dotyczące jego składu, wartości poszczególnych składników majątkowych, a także propozycji sposobu podziału między stronami. Sądowe sprawy o podział majątku z reguły obejmują cały majątek, a w wyjątkowej sytuacji jedynie jego części.

Majątek wspólny i osobisty małżonków

Ustawowa wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. W majątku wspólnym znajdują się przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Majątkiem wspólnym nie są objęte przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego małżonków, a zatem nie podlega on podziałowi.

Podział majątku wspólnego małżonków w Szczecinie

W zakresie podziału majątku wspólnego byłych małżonków należy wiedzieć, że kluczowe znaczenie ma skład majątku wspólnego oraz data ustanowienia rozdzielności majątkowej. Podziału majątku wspólnego można dokonać w każdym czasie, ponieważ roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

Należy pamiętać, że polskie prawo nie zezwala na dokonanie podziału majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej. Podziału majątku wspólnego można dokonać:

Podział majątku wspólnego w drodze umowy

Zarówno przed i po zawarciu związku małżeńskiego można zawrzeć umowę majątkową, polegającą na:

Podział majątku wspólnego przez sporządzenie umowy możliwy jest również po ustaniu małżeństwa w sytuacji porozumienia i współpracy stron, które ustalą zgodny sposób podziału. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.

Jak długo trwa postępowanie o podział majątku wspólnego w Szczecinie?

Postępowania sądowe potrafią trwać latami, jeżeli w skład dorobku małżeńskiego, który podlega rozliczeniu wchodzi nieruchomość np. kwestia wspólnego mieszkania.

Dlaczego tak długo? Między innymi z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii biegłego sądowego do spraw szacowania nieruchomości w celu ustalenia wartości nieruchomości, a następnie wysokości spłat.

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku wspólnego

W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozstrzygane są również kwestie związane z nakładami z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków.

Co w przypadku nakładów dokonanych z majątku osobistego Klientów do majątku osobistego małżonka? Przepisy dotyczące podziału majątku wspólnego nie przewidują rozwiązania tej kwestii, aczkolwiek istnieje możliwość dochodzenia roszczenia o zapłatę w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym. Sprawdzony adwokat podział majątku Szczecin może pomóc przeprowadzić przez proces. Nasz adwokat alimenty, odszkodowania i sprawy spadkowe również może poprowadzić. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami, którzy świetnie znają prawo cywilne w Szczecinie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą szczecińską kancelarią adwokacką

Skontaktuj się z nami
Adwokat Murawski